Zápis ze shromáždění SVJ ze dne 19.4.2017

1) Výsledky hospodaření za rok 2016
Obyvatelům byly předány v tištěné podobě výsledky hospodaření za rok 2016 k náhledu na schůzi, na konci schůze se nikdo s požadavkem vytištění nestavil, proto v případě potřeby jsou k náhledu v elektronické podobě na našich stránkách bs800.bpas.cz po přihlášení pod odkazem Důležité informace. Podrobné výsledky hospodaření dle jednotlivých bytů budou předány vlastníkům do schránek ihned po obdržení od SBD.

2) Opravy fasády
Oprava prasklin fasády byla započata v roce 2016 (byla opravena jen západní strana) na základě stížností obyvatel o zatékání do bytu a dokončena byla na začátku dubna letošního roku.

3) Balkónové odtoky
Kvůli přibývajícím stížnostem na degradaci a odpadávání omítky v okolí balkónových vpustí, jsme byli nuceni informovat obyvatele o prozatímních možnostech opravy. Díky neodborné opravě vpustí, kde se uříznuli kovové trubky a do nich se silikonem dotěsnili plastové, v omítce dochází k nahromadění vody, která způsobuje poškození omítky a vytékající korozi stékající po fasádě.

4) Zvýšení platby do fondu oprav
Při hlasování o zvýšení platby do fondu oprav bylo 25 přítomných PRO, 3 PROTI a 1 se ZDRŽEL hlasování. Bylo tak dle Stanov SVJ, části třetí, článku VII., odstavce 2 odsouhlaseno zvýšení plateb do fondu oprav na 1300,-Kč / byt / měsíc. Platby se budou zvyšovat od 1.7.2017, prosíme o provedení změny částky na Vašich trvalých příkazech (SIPO, banka, pošta, …).

5 a 6) Snímky čistoty radiátorů a Regulace ÚT
Z důvodů stížností na špatné vytápění radiátorů v některých bytech, jsme se rozhodli zjistit, jak jsou na tom radiátory s čistotou. Díky thermo snímkování jsme zjistili, že radiátory jsou v pořádku a že problém je v regulaci stoupaček otopné soustavy. Bohužel se regulační ventily na stoupačkách při výměně ventilů nenainstalovaly, proto není co regulovat a čištění by bylo zbytečné. Zaplatili jsme za snímkování 726,- Kč a ušetřili jsme přes 200 000,-Kč.

7) Úklid domu
Hlasováním všech přítomných bylo všemi hlasy (29 hlasů PRO) odsouhlasena změna v osobě uklízejícího p. Janáka. V současné chvíli již proběhl rozhovor se zájemcem, který přislíbil úklid v našem domě.

8) Diskuze

  • a) výměna vložek – všemi hlasy (29) byla odsouhlasena výměna dveřních vložek po krádeži.
    Nové klíče budou předány vlastníkům/obyvatelům bytů osobně proti podpisu.
  • b) kamerový systém – proběhla diskuze ohledně bezpečnosti našeho domu formou kamerového systému se záznamem, bude uděláno výběrové řízení s jehož výsledky všechny seznámíme a bude případně provedeno hlasování.
  • c) dopis p. Andrýska – na základě vznešených dotazů a připomínek v dopise podepsaném paní Andrýskovou jsme vyvolali diskuzi mezi obyvateli domu, aby se k dané věci vyjádřili. Dopis si výbor uloží a bude z něj čerpat připomínky v následující činnosti.

V Hradci Králové dne 22.4.2017

Za výbor SVJ
předseda – Jaromír Suchý
zapisovatel – David Bukač

Více zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..